Microsoft Word 2016 Core PASS 1000 – Simulation Test 1Giả lập bài thi MOS Word 2016 Core với 35 Tasks (gồm 5-7 Projects, mỗi Project từ 4 cho đến 7 Tasks)
Tập trung vào tập kỹ năng được Microsoft & Certiport với xác suất thi đạt ~99,99% ở điểm số 1000/1000
Đảm bảo thi đạt từ 950+ khi nắm vững tất cả các kỹ năng (Task) trong từng dự án (Project)

Related Playlist:
– Word 2016 Core Pass 1000:
– Excel 2016 Core Pass 1000:
– PowerPoint 2016 Core Pass 1000:

Giải trí tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *