តើយក្សមានពិតឬទេ? សាន សុជា [San Sochea QA]តើយក្សមានពិតឬទេ?
សម្តែងដោយៈ លោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា (Ven. San Sochea)
——————————————————–
ធម្មទានដោយ៖ ឧបាសក តេ វិចិត្រ
Website:
Telegram:

Giải trí tổng hợp

6 bình luận cho “តើយក្សមានពិតឬទេ? សាន សុជា [San Sochea QA]

  1. យក្ស ទេវតា ព្រះឥន្ទ្រ ព្រះព្រហ្ម នរកសួគ៌ គ្មានទេ ។

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *